Birkelunden Marked er et brukt- og krambumarked som ble startet i 2003, og som navnet tilsier holder det til i Birkelunden park på Grünerløkka i Oslo.

VARER SOM KAN SELGES MED «BRUKTHANDELBEVILLING»:

På markedet ønskes det primært salg av: Bruke og antikke ting, som møbler, porselen, kunst, blader, bøker, vintage klær, vinyl, cd, dvd, samlinger av forskjellig slag,  snurrepiperier og lignende brukte ting som hoved sortiment. Det er tillatt  med mindre innslag av nye varer.

VARER SOM KAN SELGES UTEN «BRUKTHANDELBEVILLING»:

Nye kjøpte, og selvproduserte smykker, selvprodusert kunst,  selvprodusert husflid og håndarbeid, som er strikket, tovet, eller heklet, og selvproduserte husflid ting.  Er unntatt reglen om «Brukthandelbevilling».

Hjemme  og  skredder sydde klær som:  Kjoler,  skjørt,  topper,  bluser,  bukser,  jakker,  skjorter,  o.l.   Er  IKKE  unntatt fra reglen om «Brukthandelbevilling».

VARER SOM IKKE KAN SELGES:

 • Mat og drikke, som ikke skal spises eller drikkes under markedet.
 • Piratkopierte DVD / CD produkter.
 • Tyvegods.
 • Barneleker som er produser med plastmykner, og fargestoffer / råvarer som ikke er tillatt i Norge, d.v.s. at alle slike varer skal være CE merket.
 • Våpen både skarpe og plomberte.
 • Produkter som generelt ikke er lov å selge i Norge.
 • Salg av kun nye masseproduserte varer/produkter.
 • Mobiltelefoner, ladere, PC stasjonær/bærbar, og annet datautstyr, elektronisk utstyr, Mp3 spillere, iPod, lesebrett, og alle andre elektroniske varer som i hovedsak er produsert etter 1990-tallet.
  ER IKKE LENGER TILLATT Å SELGE PÅ BIRKELUNDEN MARKED.
 • Etter regel fra politiet
 • Kniver, bajonetter o.l.
  KAN SELGES, MEN SKAL LIGGE I KASSE MED PLEKSIGLASS LOKK. VAREN SKAL PAKKES INN VED SALG. LEGITIMASJONSPLIKT. ALDERSGRENSE 18 ÅR.
 • ETTER REGLER FRA POLITIET I 2016,  SKAL  ALLE  SELGERE AV BRUKTE  TING, HA TILLATELSE FRA POLITIET TIL Å SELGE. DET VIL SI. AT BÅDE  FASTE, OG SPONTANE  SELGERE  SKAL  HA  «BRUKTHANDELBEVILLING».

 

logo_birkelunden

Markedet holder åpent alle søndager i 2017, f.o.m. 8. januar, t.o.m. 17. desember. Utenom bevegelige / offentlige helligdager, og bilfrie bydelsdager på Grünerløkka.

Bevegelige helligdager i 2016 er det søndagene:
16. april (1st Påskedag).
4. juni (1st Pinsedag).

Bilfrie bydelsdagene i regi av Grünerløkka Næringsråd som arrangeres av Sentrum Arrangement: http://www.sentrum.biz/
For 2017 er det helgene:
28. april – 30 april, 16 -18 juni,
18 – 20 august, 22 – 24 september.

SØNDAGER MED MARKED I 2016.

Januar:           8, 15, 22, 29.
Februar:        5, 12, 19, 26.
Mars:              5, 12, 19, 26.
April:              2, 9, 23.
Mai:                7, 14, 21, 28.
Juni:                11, 25.
Juli:                 2, 9, 16, 23, 30.
August:          6, 13, 27.
September:   3, 10, 17.
Oktober:        1, 8, 15, 22, 29.
November:    5, 12, 19, 26.
Desember:     3, 10, 17.

REGLER FOR BRUKTHANDELBEVILLING, POLITILISTE,  OG SPONTAN VENTELISTE.

Regler fra politiet er at alle  selgere  som vil selge brukte ting på Birkelunden Marked, må ha «Brukthandelbevilling»,  som er  en tillatelse fra politiet til å selge brukte ting. Dette gjelder også for de spontane selgere, som ønsker å selge sine egne brukte ting og klær. Tillatelsen må du selv søke politiet om å få. Søknadsskjema, Brukthandelloven, og Brukthandelforeskriften er å finne på nettsiden til politiet:  https://www.politi.no/tjenester/tillatelser_salg_av_brukte_ting/

Vi gjør oppmerksom på at du må ha et firma, enten Enkeltpersonforetak eller AS, som er registrert i Brønnøysundregisteret for a få Brukthandelbevilling.

NÅR DU SØKER POLITIET: Må kopi av Firmaattest sendes sammen med søknaden. Du vil få tilbakemelding/brev etter noen uker om resultatet. Og hvis du har fått innvilget Brukthandelbevilling må du anskaffe en spesiell brukthandelprotokoll. Den kjøpes i en bokhandel, og koster ca.  800 – 1000 kr.  Brukthandelbevillingen må hentes personlig hos politiet, og du må medbringe den nyinnkjøpte protokollen,  som skal stemples av politiet, for innføring av varer som skal selges. Husk legitimasjon.   Se: Brukthandelforestriften. (Forskrift om handelsverksemd med brukte eller kasserte ting mv. Kapittel 4. Handel mv).

Når tillatelsen  er innvilget kan du melde ifra til oss, og søke salgsplass,  bli skrevet på venteliste, og registrert på en liste som vi sender til politiet på torsdag før den aktuelle markedssøndag. Også medhjelpere/selgere som skal arbeide på standen, må forhåndspåmeldes etter ordre fra politiet, og skrives på den samme liste som sendes av oss til politiet på e-post, torsdag morgen.  Og kun de personer som er registrert på listen, kan selge på markedet den bestemte søndag.

Fristen for påmelding på listen vi skal sende til politiet, er onsdag kveld, kl 18:00,  før den aktuelle markedssøndag. Dette gjelder også de som ikke trenger «Brukthandelbevilling».

Listen som vi sender politiet skal inneholde:

NAVN, ADRESSE, OG FØDSELSNUMMER, PÅ DEN ANSVARLIGE,  OG EVENTUELLE MEDHJELPERE, SOM SKAL ARBEIDE PÅ SALGSPLASSEN,  NAVN PÅ FIRMA, LAG/ORGANISASJON, OG ORGANISASJONSNUMMER SOM SKAL STÅ FOR SALGET.

Søknad om salgsplass sendes oss på e-post via «KONTAKT OSS», og skal inneholde:

Navn, e-postadresse, mobilnummer, og navn på markedet. I dette tilfelle «Birkelumden Marked». Meldingsfeltet, skal inneholde: Fødselsnummer, og adresse til den ansvarlige selger. Også eventuelle medhjelpere må registreres her med navn, fødselsnummer, og adresse. Det skal også opplyses om dere har «Brukthandelbevilling». Og vi ønsker også å vite hva som skal selges i grove trekk.

Vi som arrangør må ha kopi av gyldig «Brukthandelbevilling», før første markedssøndag du skal delta. Den kan sendes på e-post til: post@markedsutleie.no   Eller pr. brev til: Kalora AS, Ryenbergveien 3, 0196 Oslo.

 

 

 

 

 

 

 

Du blir kontaktet på SMS, torsdag i aktuell uke med tilbud om plass. Og det er viktig at du bekrefter tilbake om plassen ønskes eller ikke, innen tidsfristen som er angitt i den mottatte SMS.

Søknader som IKKE inneholder alle opplysningene vi spør om, blir ikke registrert på listen til politiet, og har dermed heller ingen mulighet på venteliste.

Vi har kun nedre grusområde i Birkelunden park til disposisjon for marked, og de fleste salgsplassene er i utgangspunktet reservert for de faste selgerne. Og noen av dem må avbestille for at det skal bli ledige plasser for de som har meldt seg på den ventelisten.

Så det vil si:  At selv om du står på ventelisten, og listen som vi sender til politiet, får du  IKKE  RESERVERT  ELLER  GARANTERT plass på markedet. Det er som sagt avhengig av at noen av de faste selgerne avbestiller.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blir normalt tilbudt plass på størrelse  inntil 3,0 x 1,5 m. som gir rom for tre enheter utstyr. Profileringen er på den lengste siden, og en kortside. Dette gjelder selvsagt når markedet er nærmest fult, og været er pent. Utstyr som bord, og klesstativ kan leies.

SE PRISLISTE NEDERST PÅ SIDEN.

Det tillates ikke at klær legges direkte på bakken eller på presenning,  men de må henges opp på stativ, og mindre varer må plasseres på et bord.

Kniver, bajonetter ol. får ikke ligge åpent på bordet, men i kasse med pleksiglasslokk. Ved salg av slike varer skal kunden legimitere seg på selgers forespørsel, og aldersgrensen er 18 år. Varen skal dessuten pakkes inn, før overlevering til kunde.

Våpen, både skarpe og plomberte får ikke selges. Detter er etter forbud og anbefalling fra politiet.

Vi ber alle selgere om å ta med seg all markedsrelatert søppel, som tomme pappkartonger, knuste og ødelagte varer o.l. ved avreise.  Markedet har ingen søppelhåndtering, og det koster oss både tid og penger å fjærne alt søppelet. Søppelkassene i parken er beregnet til gatekjøkkenemballasje, kaffebeger o.l.

REGLER:

 • Parkering inne i parken er forbudt. Innkjøring for selgere til markedsområdet må kun skje på fast dekke, som er de asfalterte gangveiene, og før salgstid kl. 12:00 for avlessing, og etter kl 18:00 for å laste opp.
 • I tidsrommet kl. 12:00 – 18:00 skal det ikke være biler inne i parken. Unntak fra denne reglen kan kun gis ved plutslige regnbyger o.l.
 • All kjøring, og parkering på gresset er strengt forbudt.
 • Overtredelser av disse reglene kan føre til bortvisning av vedkommende.
 • På søndager, er vi kun tilgjengelig på mobil. 938 51 781.
 • Bestilte plasser, reserveres til kl.11:30 på avtaledagen, ved senere ankomst må det meldes til mobil 938 51 781.
 • Arrangør, kommer rundt og tar inn standleien i løpet av salgstiden.
 • Oppstilling, for selgere er fra ca. kl. 09:30 – 12:00.
 • Salgstiden, er fra kl.12:00 – 19:00.
 • Alle salgsplasser bør helst være nedpakket innen kl. 22:00.
 • Markedsrelatert avfall, som tomme pappkartonger, kasserte og knuste varer o.l. må den enkelte selger selv ta med seg. Markedet har ingen søppelhåntering. Søppelkassene i parken er beregnet på gatekjøkkenembalasje, kaffebeger o.l.
 • Utleie, av utstyr som bord og klesstativ, bør helst avtales på forhånd. Vi tillater ikke at klær, og andre mindre varer legges/settes direkte på bakken eller på presenning. Dette er på grunn av det er mange boder, og trangt om plassen. Det skal være passasje stor nok, til at elektriske rullestoler og barnevogner kan passere i mellom bodene.
 • Til de faste selgerne: Ved avbestilling, meld ifra så tidlig som mulig, helst innen tirsdag morgen, før markedsdato. Dette er for at vi skal få sendt ut tilbud til de som står på ventelisten.

PRISER:

PLASS:
Inntil 1,5 x 3,0 meter   kr.  300,00

Inntil 3,0 x 3,0 meter   kr.  600,00


UTSTYR:
Bord 150 x 75 cm:                       kr.   50,00
Klesstativ 150 cm, u/hengere:   kr.   30,00
Telt 3 x 3 m u/vegger:                 kr. 150,00   (Leies kun ut til stor plass)
Strømtilkopling:                           kr.   50,00

Koplingspunktene for strøm er ved hestestatuen på nedere plass.

Skjøteledning / kabeltrommel ca. 25 – 30 meter må selgerene selv med bringe .

Utleie av utstyr som bord, og klesstativ bør helst avtales på forhånd.

 

(Denne siden ble sist oppdatert den 05.04.2016.)